Alyans Garden - Alyans Plus K İletişim Bilgileri3650 kez incelendi

Alyans Garden - Alyans Plus K

Alyans Garden Kýr Düðün Salonu & 2011 Yýlýnda Konak' da Özenerek Hizmete Giren 4. Ýþletmemizdir, izmir kýr düðünü mekanlarý, Arasýnda Ýlk Sýrada Yerini Alan Alyans Garden Bin Kiþiye Kadar Rahatça Hizmet Verebilmektedir.

Alyans Garden'da ÝSTEKLERÝNÝZ HAYALLERÝNÝZLE SINIRLIDIR. ALYANS GARDEN & ALYANS PLUS DÜÐÜN , DAVET ,ORGANÝZASYON...

Alyans Garden - Alyans Plus K Resimleri

Alyans Garden - Alyans Plus K Kampanya ve İndirim Fırsatları

İndirim Fırsatı Bulunmamaktadır.

Alyans Garden - Alyans Plus K Hizmetleri

Hizmet Bilgileri Bulunamadı.

Alyans Garden - Alyans Plus K Hakkında

Alyans Garden Kýr Düðün Salonu & 2011 Yýlýnda Konak' da Özenerek Hizmete Giren 4. Ýþletmemizdir, izmir kýr düðünü mekanlarý, Arasýnda Ýlk Sýrada Yerini Alan Alyans Garden Bin Kiþiye Kadar Rahatça Hizmet Verebilmektedir. Salonumuzun Ulaþýmý Açýsýndan Merkezi Konumda Olup Stadyum Metroya 100 mt. Mesafede 2.000 m2 Alana Ulaþým ve Otopark Sorunu Olmayan Bir Noktada Kurulmuþ Olup, Siz Deðerli Müþterilerine Kaliteli Hizmet Anlayýþýný Kendisine Prensip Edinmiþtir. Daha Önce Kurmuþ Olduðumuz ÝlkArzum, Mertis, Alyans Plus Düðün Salonu Ýle Açtýðýmýz 4. Ýþletmemizdir, Farklý Salon Ýþletmemiz ve Salon Konseptlerimizle Her Zaman Ayrýcalýklý Olmayý Kendimize Ýlke Edindik..

Ýlk Arzum Düðün Salonunda Piste Kadar Araç Giriþiyle Farklýlýk Yarattýk, Þimdi Ýse Alyans Garden'de Sahne Ortasýna Kadar 30 Mt. Mesafede Teleferik Ýle Rüya Gibi Bir Düðün Giriþ Saðlýyoruz. Dolmuþ ve Otobüslerin Geçtiði Güzergah Üzerinde Olmasýyla Siz ve Konuklarýnýz Ulaþým ve Otopark Sorunu Yaþamazsýnýz, En Titiz Araþtýrmalarýn, Ekip Çalýþmalarý Sonucu, Ýþinin Uzmaný Deðerli Peyzaj, Mimar ve Çevre Düzenleme Uzmaný Dostlarýmýzýn Danýþmanlýklarýný Alarak Hizmete Hazýrladýðýmýz ve Sizlere Sunduðumuz Bir Ýþletmedir. Ne Düþlediyseniz Mutlaka Cevap Bulacaksýnýz.

Alyans Garden'da ÝSTEKLERÝNÝZ HAYALLERÝNÝZLE SINIRLIDIR. ALYANS GARDEN & ALYANS PLUS DÜÐÜN , DAVET ,ORGANÝZASYON...

Sayfa Başına Dön

Alyans Garden - Alyans Plus K Salon Bilgileri

Salonumuzun Ulaþýmý Açýsýndan Merkezi Konumda Olup Stadyum Metroya 100 mt. Mesafede 2.000 m2 Alana Ulaþým ve Otopark Sorunu Olmayan Bir Noktada Kurulmuþtur.

Sayfa Başına Dön

Alyans Garden - Alyans Plus K İletişim Bilgileri

Alyans Garden - Alyans Plus K Adresi Nerede Harita Google Map

Alyans Garden - Alyans Plus K iletişim bilgileri 3650 kez görüntülendi.

Geri Dön