Grand İletişim Bilgileri234 kez incelendi

Grand

Hayallerinize uygun, hayatýnýzdaki en önemli gününüzde, baþarýlý ekip çalýþmasý ile birlikte, sizin yanýnýzda olmaktan mutluluk duyarýz.

Grand Ýstanbul, hem sizin hem de misafirlerinizin elinizle koymuþ gibi kolaylýkla bulabileceði kadar merkezi bir konumdadýr. E-5 yolu üzerinde BAHÇELÝEVLER yönünde Ýncirli ve Bahçelievler adlý Metrobüs duraklarýna yakýn olan Grand Ýstanbul’a toplu taþýmayla Ýstanbul’un her yerinden kolaylýkla ulaþabilirsiniz.

Grand Resimleri

Grand Kampanya ve İndirim Fırsatları

  Yeni Çiftlere Sitemize Özel İndirim Fırsatı.

Siz sadece hayal edin gerisini bize býrakýn…

İndirim Fırsatı Sitemiz üzerinden yapılan Rezervasyonlarda Geçerlidir.

Grand Hizmetleri

Organizasyon
Iþýltýsý Gözünüzü Alacak, Mimari anlayýþ Ýçinizi Açacak. Grand Ýstanbul, davetlerinizin tam istediðiniz þekilde geçmesi için üstün þýklýkta tasarlanmýþ salonlar sunar.

Tavandan halýsýna, nikah masasýndan aydýnlatmasýna kadar bütün salonlar her þeyiyle en zarif biçimde düþünülmüþtür. Her bir masa, davetinizin ihtiþamýný yansýtmak amacýyla tertemiz örtüler, þýk porselen tabaklar, çinçin kadehler, çelik çatal býçak takýmý kombinasyonu ve her masaya özel çiçekli þamdanlarla donatýlýr. Ayrýltýlar detaylarda gizlidir...

Lezzet
Grand Ýstanbul, davetlerinizin tam istediðiniz þekilde geçmesi için üstün þýklýkta tasarlanmýþ salonlar sunar. Tavandan halýsýna, nikah masasýndan aydýnlatmasýna kadar bütün salonlar her þeyiyle en zarif biçimde düþünülmüþtür.

Her bir masa, davetinizin ihtiþamýný yansýtmak amacýyla tertemiz örtüler, þýk porselen tabaklar, çinçin kadehler, çelik çatal býçak takýmý kombinasyonu ve her masaya özel çiçekli þamdanlarla donatýlýr. Ayrýltýlar detaylarda gizlidir...

Eðlence
Parýldayýn Parlayabildiðiniz Kadar. Davetinizin amacý ne olursa olsun, ne kadar güzel geçtiði misafirlerinizin ne kadar eðlendiðine bakar. Grand Ýstanbul’ta geniþ repertuara sahip bay ve bayan sanatçý, sinevizyon teknolojisi, lazer aydýnlatmalar, konfeti ve yer volkaný uygulamasý, çiçekli ve ýþýklý gelin yolu süslemesi gibi aklýnýza gelecek her türlü sesli ve görsel imkandan faydalanýlabilir. Davetinizde hayal ettiðiniz ambiyansý oluþturmak için imkanlarýmýz bunlarla da sýnýrlý deðil.

Konfor
Bir Yýldýzýn Sakinliði Kadar Rahat ve Huzurlu. Þýk kýyafetli ve güler yüzlü bay ve bayan servis personeli, sorunsuz çalýþan klima ve havalandýrma altyapýsý, misafirlerinize yerini bulmada kolaylýk saðlayan masa kartlarý ve ücretsiz vale hizmeti. Bütün bunlar sayesinde davetinizde hiçbir karýþýklýða yer yok. Hem siz hem de davetlileriniz sadece günün mutluluðunu yaþarken, kameramanlarýmýz hem minimum 90 dakikalýk video ile hem de foto çekimleriyle sizin mutluluðunuzuresmederek ölümsüz hale getirirler.

Otopark
Grand Ýstanbul ulaþým kolaylaðýnýn yanýnda düðün salonlarýnýn genel sorunu olan otopark sorunu ortadan kaldýrýyor. Otopark hizmetiyle de sizin ve misafirlerinizin park sorununu olmuyor. Bu sayede misafirleriniz araçlarýný park etmek için zaman kaybetmez, doðruca davetinize katýlabilirler.

Kafe
Grand Ýstanbul Cafe tam anlamýyla müþterilerimizin konforu için hazýrlanmýþtýr. Grand Ýstanbul Cafe'de her türlü sýcak soðuk içeceklerimiz bulunmaktadýr. Yemeklerimiz günlük olarak hazýrlanýp temiz ve steril bir ortamda sizlere sunulmaktadýr.Tesisimiz açýk olduðu süre boyunca Grand Ýstanbul Cafe’nin faaliyetlerinden faydalanabilirsiniz. Düðün saat aralýðýnda veyahut günün her saatinde Lobi de dinlenebilirsiniz.

Çocuk Parký
Çocuklarýnýzýn güvenliðini sizler kadar bizde önemsiyoruz ve bu yüzden misafirlerimizin çocuklarýna özel çocuk oyun parkýmýz bulunmaktadýr. Çocuklarýnýz için kapalý ve güvenli bir alanda oyun oynayabilmesi sizin de içinizi ferah tutacaktýr.

Mescit Bölümü
Tesisimizde özel 15 kiþilik mescidimiz ve abdest alma alanlarýmýz mevcuttur. Tamamen steril ve temiz ortamlarda ibadetinizi gerçekleþtirmek için tüm hizmetlerimiz tesisimizde sizlere sunulmaktadýr.

Kýna Organizasyonu
Kýna organizasyonlarýnýzda sizin ve konuklarýnýz için özel olarak çalýþma sürdüren ekibimiz geceniz en þýk ve istediðiniz þekilde geçmesini saðlamak için tesisimiz de bulunmaktadýr. BAYAN DJ, Kamereman, Servis personeli bulunmaktadir

Fotoðraf Stüdyosu
Grand Ýstanbul Salonumuzda Stüdyo'da her þey sizlerin istediði gibi tasarlanmýþtýr.
Grand Ýstanbul Stüdyosu sizlerin en özel anlarýnýzý ölümsüzleþtirmek için gün içinde düðün öncesinde düðün anýnda tüm anlarýnýz ve hatýralarýnýzý kareleyip film þeklinde sizlere sunar. Fotoðrafa dair her þey Grand Ýstanbul Stüdyolarýnda sizleri bekliyor.

Grand Hakkında

Salonumuz rahatlýðýnýzý saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Sizin isteklerinizi yerine getirecek bir personel ekibimiz olacaktýr. Bu güzel gününüzde mutluluðunuza mutluluk katmak adýna sürprizlerimiz de mevcuttur.

Grand Ýstanbul sadece düðün organizasyonlarýn da deðil þimdiye kadar verdiði kokteyl, toplantý, mezuniyet kutlamalarý ve sünnet düðünleri de dahil olmak üzere bir çok mutlu ve baþarýlý ana tanýklýk etmiþ ve bununla gurur duymuþtur.

Sayfa Başına Dön

Grand Salon Bilgileri

  • Geniþ Pist Alaný & Akustik Ses Sistemi
  • Yüksek Tavan & Ferah Bir Ortam
  • Modern Mimari & Konforlu Dizayn
  • Oyun Salonu & Palyaço
  • Teras Cafe & Sigara Ýçme Bölümü
  • Bebek Bakým Odasý & Mescid Alaný
  • 750 Kiþi Kapasitesi & Rahat Oturma Planý
  • Güleryüzlü & Deneyimli Personel
  • Cam Bardak & Porselen Tabaklarda Servis
  • Ýnternet Üzerinden Canlý Tören Yayýný

Sayfa Başına Dön

Grand İletişim Bilgileri

Grand Adresi Nerede Harita Google Map

Grand iletişim bilgileri 234 kez görüntülendi.

Geri Dön