Tuana Balo Salonu İletişim Bilgileri11168 kez incelendi

Tuana Balo Salonu

Hakkında Yazısı Bulunamadı.

Tuana Balo Salonu Resimleri

Tuana Balo Salonu Kampanya ve İndirim Fırsatları

İndirim Fırsatı Bulunmamaktadır.

Tuana Balo Salonu Hizmetleri

Bireysel Hizmetlerimiz

 • Düðün Organizasyonu
 • Kýna Organizasyonu
 • Niþan Töreni
 • Sünnet Organizasyonu
 • Doðum Günü Organizasyonu
 • Özel Parti Organizasyonu

Kurumsal Hizmetlerimiz

 • Kongre
 • Seminer
 • Sempozyum
 • Bayii Toplantýsý
 • Kuruluþ Yýldönümü ve Gala Yemeði
 • Personel Moral Gecesi
 • Mezuniyet Töreni
 • Ýftar Yemekleri
 • Kültürel Organizasyonlar
 • Dernek ve Vakýf Organizasyonlarý
 • Tanýtým ve Lansman Toplantýlarý
 • Yýlbaþý Organizasyonu

Diger Hizmetlerimiz

 • Havai fiþek
 • Volkan þov
 • Þelale þov
 • Konfeti þov
 • Görsel efektler
 • Çiçek tasarýmý

Tuana Balo Salonu Hakkında

Kurulduðu 1978 yýlýndan bugüne üstün kalite, lezzet ve hizmet anlayýþý ile Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir’de müþterilerini aðýrlayan MEÞHUR TAVACI RECEP USTA markasýnýn 29 Temmuz 2011 Tarihinde Bursa þubesi ile birlikte hizmet vermeye baþlayan kardeþ firmasýdýr.

Deneyimli, yaratýcý ve sorumluluðunun bilincinde profesyonel bir ekipten oluþan ÝPEK KOZA ZÝYAFET SALONU, kalitenin, mutlu müþteri ile eþ anlamlý olduðu prensibiyle; özel günlerinizi yaþam boyu hatýrlayacaðýnýz güzel anýlara dönüþtürür. Gerçekleþen ve gerçekleþecek olan organizasyonlarda mutlu ve güzel anýlarla uðurlanan konuklar, en büyük sevinç kaynaðýmýzdýr.

Yenilikleri yakýndan takip ederek gerek kadrosunu, gerekse hizmet seçeneklerini sürekli geliþtiren ÝPEK KOZA ZÝYAFET SALONU düðün, niþan, kýna, sünnet, doðum günü, özel parti gibi bireysel organizasyonlarýn yaný sýra  þirketler tarafýndan düzenlenen bayii toplantýlarý, sempozyum, kongre, seminer, lansman ve tanýtým toplantýlarý, þirket yemekleri, dernekler, vakýflar, belediyeler, kamu kurumlarý, mezuniyet törenleri, iftar yemekleri gibi kurumsal  organizasyonlarý baþarýyla gerçekleþtirmektedir.

ÝPEK KOZA ZÝYAFET SALONU, hayata geçirilen ve geçirilecek olan  tüm organizasyonlarda detaylar üzerinde titizlikle çalýþmayý, kullanýlan malzeme ve hizmet kalitesini maksimum düzeye taþýmayý firmanýn temel prensibi olarak benimsemiþtir.

Sayfa Başına Dön

Tuana Balo Salonu Salon Bilgileri

Sadeliði Ve Þýklýðý Ýle Fark Yaratan Salonumuz 1000 Kiþilik Kapasiteye Sahiptir. Ýstendiði Zaman Özel Perdeleme Sistemi Ýle Daha Küçük Gruplara da Hizmet Vermektedir. Hafta Sonu Cuma, Cumartesi Ve Pazar Günleri Yemekli Organizasyonlara Hizmet Veren Salonumuz, Hafta Ýçi Yemeksiz Organizasyonlar Da Gerçekleþtirmektedir.

Çok Zengin Ve Geniþ Menü Seçeneðine Sahip Mutfaðýmýzda Tüm Ürünlerimiz Tavacý Recep Usta Lezzet Ve Kalitesiyle Sizin Ýçin Özel Olarak Hazýrlanmaktadýr. Dünyanýn En Ýyi Markalarý Kullanýlarak Hazýrlanan Profesyonel Ses, Iþýk Ve Barkovizyon Sistemine Sahip Salonumuz Tüm Ýsteklerinize Cevap Verebilecek Kapasitedir. Sizlerin Konforu Ve Rahatlýðý Ýçin Özel Olarak Dizayn Edilmiþ 40 M² Alana Sahip Gelin&Damat Ve Dinlenme Odasý Mevcuttur.

Sayfa Başına Dön

Tuana Balo Salonu İletişim Bilgileri

Tuana Balo Salonu Adresi Nerede Harita Google Map

Google Map Haritası Bulunamadı.

Tuana Balo Salonu iletişim bilgileri 11168 kez görüntülendi.

Geri Dön