Tacmahal Balo Ve Toplant İletişim Bilgileri7796 kez incelendi

Tacmahal Balo Ve Toplant

BURSA TACMAHAL BALO VE TOPLANTI SARAYI; Üstün kalite ve hizmet anlayýþý, hünerli aþçýlar tarafýndan hazýrlanmýþ zengin menüleri, farklý mimarisi ve alýþýlmýþýn dýþýnda þýk organizasyon seçenekleri ile uzun yýllar Bursa’nýn yeni harikasý ve en gözde mekâný olarak 2014 Yýlý Nisan Ayý itibarý ile hizmet vermeye baþlayacaktýr.

Tacmahal Balo Ve Toplant Resimleri

Tacmahal Balo Ve Toplant Kampanya ve İndirim Fırsatları

  Yeni Çiftlere Sitemize Özel 850TL İndirim Fırsatı.

İndirim Fırsatı Sitemiz üzerinden yapılan Rezervasyonlarda Geçerlidir.

Tacmahal Balo Ve Toplant Hizmetleri

Bireysel Hizmetlerimiz

 • Düðün Organizasyonu
 • Kýna Organizasyonu
 • Niþan  Organizasyonu
 • Sünnet Organizasyonu
 • Doðum Günü Organizasyonu
 • Özel Davet Organizasyonu

Kurumsal Hizmetlerimiz

 • Kongre
 • Seminer
 • Sergi
 • Sempozyum
 • Bayii Toplantýsý
 • Kuruluþ Yýldönümü ve Gala Yemeði
 • Personel Moral Gecesi
 • Mezuniyet Töreni
 • Ýftar Yemekleri
 • Kültürel Organizasyonlar
 • Dernek ve Vakýf Organizasyonlarý
 • Tanýtým ve Lansman Toplantýlarý
 • Yýlbaþý Organizasyonu

Diðer Hizmetlerimiz

 • 300 Araçlýk Kapalý ve Açýk Otopark Hizmeti
 • Oto Kuaför Hizmeti
 • Özel Vip Araç Hizmeti
 • Limuzin ve Klasik Araç Hizmeti
 • Vale Hizmeti
 • Özel Tasarým Alyans ve Gelinlik Hizmetleri
 • Havai Fiþek, Volkan, Iþýk Þelalesi, Gül Konfeti ve Her Türlü Show Hizmetleri
 • Renkli Lazer Show
 • Görsel Efektler
 • Çiçek Tasarýmý
 • Fotoðraf Çekimi, Jimmy Jip, HD Blueray DVD Video ve Clip Hizmetleri
 • Barkovizyon Görüntü Hizmetleri
 • Kuaför Hizmetleri
 • Hostes, Jonklör, Sihirbaz ve Palyaço Hizmetleri
 • Ses, Iþýk, Sis Makinasý ve Canlý Müzik Hizmetleri
 • Tasavvuf Musikisi, Semazen ve Mehteran Hizmetleri
 • Uluslararasý, Ulusal ve Yerel Sanatçý ve Dj Temini

Tacmahal Balo Ve Toplant Hakkında

BURSA TACMAHAL BALO VE TOPLANTI SARAYI; Üstün kalite ve hizmet anlayýþý, hünerli aþçýlar tarafýndan hazýrlanmýþ zengin menüleri, farklý mimarisi ve alýþýlmýþýn dýþýnda þýk organizasyon seçenekleri ile uzun yýllar Bursa’nýn yeni harikasý ve en gözde mekâný olarak 2014 Yýlý Nisan Ayý itibarý ile hizmet vermeye baþlayacaktýr.

Deneyimli, yaratýcý ve sorumluluðunun bilincinde kurumsal ve profesyonel ekipten oluþan BURSA TACMAHAL, kalitenin, mutlu müþteri ile eþ anlamlý olduðu gerçeðiyle; özel günlerinizi yaþam boyu hatýrlayacaðýnýz güzel anýlara dönüþtürmek için, detaylar üzerinde titizlikle çalýþmayý, kullanýlan malzeme ve hizmet kalitesini maksimum düzeye taþýmayý firmanýn temel prensibi olarak benimsemiþtir.

Gerçekleþecek olan organizasyonlarda mutlu ve güzel anýlarla uðurlanan konuklar, en büyük sevinç ve onur kaynaðýmýz olacaktýr.


DÜÐÜN ORGANÝZASYONU

Sevdiðiniz ile hayatlarýnýzý birleþtirmeye karar verdiniz. Aldýðýnýz kararýn gerçeðe dönüþeceði aný, aileniz, sevdikleriniz ve dostlarýnýzla kutlamak istiyorsunuz. Tabii ki düðün organizasyonunuzun farklý ve güzel olmasý en büyük dileðiniz.

Yaþamda bazý anlarý tekrarlayamazsýnýz.  Doðum gününüzü defalarca kutlayabilirsiniz, evlilik yýl dönümüzü de. Ancak düðün organizasyonunuzun tekrarý yoktur. Düðününüzün her þeyiyle kusursuz olmasý, sizin, sevdiklerinizin ve tüm dostlarýnýz keyifle hatýrlayacaðý, övgüyle bahsedeceði bir gece olmasýný istiyorsunuz.

Hayalini kurduðunuz düðün organizasyonunuzu gerçeðe dönüþtürmek bizim iþimiz. Öncelikle sizin düþündüðünüz düðün organizasyonunu dinleyeceðiz. Sonra size olasý seçenekleri ve alternatifleri sunacaðýz tüm detaylarý tek tek titizlikle konuþup beraberce belirleyeceðiz.

Düðün organizasyonunuz tamamlandýðýnda, gecenin sonunda, mutlu ve güzel anýlarla uðurlanan teþekkür eden konuklar sizin mutluluðunuz, bizimse övünç kaynaðýmýz olacaktýr.

Sayfa Başına Dön

Tacmahal Balo Ve Toplant Salon Bilgileri

BURSA TACMAHAL BALO VE TOPLANTI SARAYI; 2 özel salonunda 250 Kiþiden 1100 kiþiye kadar yemekli ve yemeksiz Düðün, Niþan, Kýna, Sünnet, Doðum Günü, Özel Davet gibi Bireysel Organizasyonlarýnýzýn yaný sýra,  150 kiþiden 1500 kiþiye kadar Þirketler tarafýndan düzenlenen Bayii Toplantýlarý, Sempozyum, Kongre, Seminer, Sergi, Lansman ve Tanýtým Toplantýlarý, Þirket Yemekleri, Dernekler, Vakýflar, Belediyeler, Kamu Kurumlarý, Kuruluþ Yýldönümü, Gala Organizasyonlarý, Mezuniyet Törenleri ve Ýftar Yemekleri gibi Kurumsal Organizasyonlarýnýzý gerçekleþtirebileceðiniz çok özel bir mekândýr.

Sayfa Başına Dön

Tacmahal Balo Ve Toplant İletişim Bilgileri

Tacmahal Balo Ve Toplant Adresi Nerede Harita Google Map

Tacmahal Balo Ve Toplant iletişim bilgileri 7796 kez görüntülendi.

Geri Dön