Şehr-i Sima İletişim Bilgileri1921 kez incelendi

Şehr-i Sima

Hakkında Yazısı Bulunamadı.

Şehr-i Sima Resimleri

Resim Galerisi Bulunamadı.

Şehr-i Sima Kampanya ve İndirim Fırsatları

Firma sahibi iseniz tüm bilgilerinizin yayınlanması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şehr-i Sima Hizmetleri

Hayatýnýzýn kararlarýndan birini vermiþ düðün töreni hazýrlýklarýnýza baþlamýþ bulunuyorsunuz…
Bizler düðün organisazyonlarýnýzýn her aþamasýnda profesyonel ekibimizle yanýnýzdayýz…

 • Ýkramlarýmýz
 • Görsel Þovlar
 • Volkan Þovlarý
 • Konfeti Þovlarý
 • Þelale Volkan Þovu
 • Seðmenler
 • Semazenler
 • Baloncuk Makinesi
 • Sis Makinesi vs.
 • Alternatif Müzikler
 • Düðün Orkestramýz
 • Ýlahi Gruplarý
 • Tasavvuf Müziði
 • Dj Parti
 • Özel Sanatçýlar ve Gruplar

Şehr-i Sima Hakkında

Firmamýzýn temelleri kurucumuz Mehmet YILDIRIM tarafýndan 1962 yýlýn da Gazi Gar binasý yanýndaki 28 m2 büfeyi iþletmeye açmakla atýlmýþtýr. Kýsa süre içerisinde büfenin yanýna lokanta faaliyetine baþlamýþtýr. Þahýs firmasý olan iþletmemiz 1995 yýlýnda 2.kuþak aile fertlerinide bünyesine alarak M.S.S Yýldýrýmlar Gýda Sanayi Limited Þirketi olarak faaliyetlerine devam etmiþtir.

2006 yýlýnda Gazi Gar binasý ve bahçeside bulunan iþletmeyi devralarak Meþhur Mehmetzade Köftecisi adý altýnda faaliyet alanýný 2700 m2 ye çýkarmýþtýr. 2007 yýlýnda da Mehmetzade Köftecisinin yanýnda bulunan iþletmeyi devralarak toplam faaliyet alanýný 28m2 den 5200m2 ye çýkarmýþtýr.

Sayfa Başına Dön

Şehr-i Sima Salon Bilgileri

Salon Bilgileri Bulunamadı.

Sayfa Başına Dön

Şehr-i Sima İletişim Bilgileri

Şehr-i Sima Adresi Nerede Harita Google Map

Şehr-i Sima iletişim bilgileri 1921 kez görüntülendi.

Geri Dön