Wonders İletişim Bilgileri1484 kez incelendi

Wonders

Hakkında Yazısı Bulunamadı.

Wonders Resimleri

Resim Galerisi Bulunamadı.

Wonders Kampanya ve İndirim Fırsatları

Firma sahibi iseniz tüm bilgilerinizin yayınlanması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Wonders Hizmetleri

Niþan ve Kýna Gecesi Organizasyonu
Kýna gecenizde evlilik hazýrlýklarýnýn stresini üzerinizden atmak ve yakýnlarýnýza bu  geleneksel ritüeli yaþatmak,bir yandan gelininizi aðlatacaðýnýz, bir yandan oynatacaðýnýz bu muhteþem gecenizde  tüm davetlilerinizin akýllarýna kazýnacak, muhteþem bir þölene çevirmek için WONDERS farký ile hizmetinizdeyiz.

Sünnet Düðünü Organizasyonu
Çocuklarýmýzýn bu özel gününü daha da unutulmaz kýlmak için animasyonlar ve farklý eðlence showlarýyla WONDERS hizmetinizdedir. Düðününüze yönelik tüm ihtiyaçlarý en ince ayrýntýsýna kadar düþünüp uygularken, size sadece düðünün tadýný çýkarmak kalýr.

Doðum Günü Organizasyonu
Tecrübeli ekibimizle hayalinizde yapmak istediðiniz doðum günü partisinin gerçekleþmesi artýk çok kolay. Siz bize düþlerinizden bahsedin, Biz hayallerinizi gerçekleþtirelim.

Davet ve Toplantý Organizasyonu
Toplantý-Seminer-Kongre organizasyonlarýný ve bu organizasyonlarda talep edilen bütün hizmetleri yerine getirmektedir. WONDERS, Söz konusu organizasyonlarda Organizasyonun baþýndan bitimine kadar olan süreçte bütün hizmetleri verebilecek alt yapýya ve tecrübeli personele sahiptir. WONDERS, kongre ve seminer organizasyonlarýnýn dýþýnda bayii toplantýlarý, konferans organizasyonlarý, eðitim toplantý organizasyonu, tüm firmalara, okullara, derneklere, özel gruplara yönelik organizasyonlarda da hizmet vermektedir.

Ýftar Organizasyonu
Deneyimli ve sorumluluðunun bilincinde profesyonel bir ekipten oluþan kadromuzla kalitenin mutlu müþteri ile eþ anlamlý olduðu prensibi ile özel günlerinizi hayatýnýz boyunca hatýrlayacaðýnýz güzel anýlara dönüþtürüp yenilikleri yakýndan takip ederek gerek kadrosunu gerekse hizmet seçeneklerini sürekli geliþtirerek bir ömür boyunca tüm davetlerinizi baþarý ile gerçekleþtirmeye WONDERS ekibi taliptir.

Yönetim anlayýþýmýz tüm organizasyonlarda detaylar üzerinde titizlik içinde çalýþmayý, kullanýlan malzeme ve hizmet kalitelerini maksimum düzeye taþýmayý firmanýn temel prensibi olarak benimsemiþtir.

WONDERS iftar programlarýnýzda konuklarýnýza nezih bir ortamda enfes iftar menüleri eþliðinde muhteþem bir akþam vaad ediyor.

Wonders Hakkında

Þehrin merkezinde olduðunuzu unutturan, yeþili ve mavisiyle sizi büyülü bir atmosfere davet eden Wonders, yenilenmiþ mekân düzenlemesiyle kapýlarýný Ankaralýlara açýyor.

Wonders düðün ve nikah organizasyonlarý, niþan, kýna, sünnet, mezuniyet, þirket yemekleri, bayi toplantýlarý, hafta sonu kahvaltýlarý olmak üzere geniþ bir yelpazede hizmet veriyor. Güler yüzlü profesyonel, çalýþanlarý, seçkin hizmet anlayýþý ve zengin mönüsü ile misafirlerini en iyi þekilde aðýrlýyor.

Ankara’da Havuzbaþý’nda Nikah,Düðün Organizasyonlarý, O en güzel gününüzü tam da hayalini kurduðunuz þekilde gerçekleþtirebileceðiniz düðünlere, nikahlara   ev sahipliði yapan Wonders, açýk alanda 1000 kiþi, kapalý salonunda 300 kiþiyi aðýrlayabilme kapasitesine sahiptir.

Hayatýnýzýn en özel gününün, belirlediðiniz konsepte uygun hazýrlanan birbirinden þýk süslemeleriyle, bir ömür boyu gülümseyerek hatýrlayacaðýnýz anlarla dolu bir gün olmasý için titizlikle çalýþýyor. Siz eðlenirken davetlilerinizin de sizin kadar memnun ayrýlmasýný saðlýyor.

Ankara’da düðün, nikah, niþan, kýna, sünnet,toplantý, organizasyolarýnýz için titilikle çalýþýyoruz. Þehrin tam göbeðinde, yeþillikler içinde , nezih bir mekanda, size özel tasarladýðýmýz, düðün ve nikah konseptleri ile bir çok alternatif uygulamayý hayata geçiriyoruz.

Wonders  hayallerinizi gerçekleþmesi için hizmetinizde…..

Sayfa Başına Dön

Wonders Salon Bilgileri

Açýk alanda 1000 kiþi, kapalý salonunda 300 kiþiyi aðýrlayabilme kapasitesine sahiptir.

Sayfa Başına Dön

Wonders İletişim Bilgileri

Wonders Adresi Nerede Harita Google Map

Wonders iletişim bilgileri 1484 kez görüntülendi.

Geri Dön